Het Kidepo Valley National Park is een beschermd wildgebied in het uiterste noordoosten van Oeganda, aan de grens met Zuid-Soedan. De achteruitgang van het bestand van grote katten (leeuwen, luipaarden, cheeta’s, hyena’s) elders in Oeganda, gekoppeld aan de relatieve onaangetastheid van Kidepo NP en de huidige stabiele situatie in de regio, leidt tot de noodzaak èn unieke kans om zo spoedig mogelijk deze roofdieren in dit park te beschermen. Het Kidepo NP heeft een corridor richting Mount Elgon. Dit Karenga Community Wildlife Management Area is een aaneengesloten wildgebied van 956 km2. In Karenga staat de ecolodge Buffalo Base, geëxploiteerd door Grassrootz, en hieraan verbonden plannen we een communautair onderzoeks-/educatiecentrum. Dit heeft als missie het bestand aan grote katten in Kidepo NP te vergroten, alsmede het beschermde foerageergebied uit te breiden.

Het Buffalo Base Education Center is een geïntegreerd participatief project waarvan de impact groter is dan de som van de delen. De overheid (UWA) is nauw betrokken. WWF ondersteunt de wetenschappelijke aanpak (ecologie, tellingen). Grassrootz ondersteunt het (eco)toerisme. De innovatie vindt mn in het educatieve deel plaats. Alle lagen in de community worden gevormd in specifieke aspecten van milieubeheer. De didactische instrumenten omvatten veel praktijk (bv wilde dieren tellen en huisdieren verzorgen) en verder poppenkast, dorpstheater, interactieve lesmethoden, film, wildkamp, etc.

De komende jaren vinden de volgende activiteiten plaats:

Meer informatie op de website van Ajokis.