Tourism Café

Het Tourism Café was een uitwisseling voor stichtingen/organisaties die actief zijn met toerismeprojecten in ontwikkelingslanden. Het werd georganiseerd door PI Wijzer, nu Bureau Wyser . Het idee is om een platform/loket/portal te creëren en een campagne te starten (2014) om de volgende twee groepen met elkaar te verbinden: toeristische projecten in ontwikkelingslanden, al dan niet gesteund door Nederlandse PI’s (Particuliere Initiatieven) enerzijds. En anderzijds de ons inziens potentiële groep reizigers die niet de dure lodges noch massatoerisme willen, noch safari’s of strand, maar graag ondergedompeld willen worden in het levendige en krachtige ontwikkelingsland. Daartoe hebben we als kerngroep intussen een inventarisatie gemaakt van een kleine 100 organisaties die activiteiten in deze richting ontplooien, de helft PI en de helft touroperator.