Over ons

Het land van Ooij.

DOEL van de vereniging “Het land van Ooij” is om door middel van de biologische tuin, mensen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar te brengen. Door samen actief te zijn, ervaring en kennis uit te wisselen willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame en kleurrijke samenleving.

 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

-  Een ontmoetingsplek te creëren op het grensvlak van stad en natuur.

-  Activiteiten te organiseren die aansluiten bij de doeleinden van een duurzame en diverse stedelijke samenleving.

-  Ruimte te bieden voor biologisch tuinieren.

-  Mensen die een extra steuntje nodig hebben in het leven- de gelegenheid geven om bij te dragen aan de tuin.