“Is dit weer zo’n clich√©verhaal? “Over oorlog, geweld, armoe, criminaliteit, bedelarij en geluiwammes?”
“Nee, wij tonen de andere kant van Afrika: het optimisme, de kracht, de vooruitgang.”

Over ons

Het karakter van de ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen jaren veranderd. Vroeger gaven de mensen geld omdat het een goed gevoel opleverde. De gesteunde projecten lagen binnen hun gezichtsveld en bijvoorbeeld in de kerk werd erover gesproken. Met de decentralisatie, die de grotere Nederlandse organisaties doorgevoerd hebben,dreigt het contact met ontwikkelingsprogramma’s verloren te gaan. Hiermee dreigt ook de solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden te verdwijnen. Fairweggistan wil een tegenwicht bieden aan het verloren contact en aan het toenemend cynisme in Nederland wat betreft ontwikkelingsprogramma’s. Haar missie is als volgt gedefinieerd: het vergroten van de betrokkenheid bij Afrika en zijn ontwikkeling. We deden dit door ontwikkelingsreizen naar Afrika te organiseren. Nu doen we het via advies, publicaties en festivals. Een andere manier om meer mensen bij Afrika te betrekken is het geven van presentaties of lezingen, op scholen of elders. De ‘Afrikaanse les’ wekt meestal veel enthousiasme op.

Voor meer informatie over ons, klik door naar onze biografie.

Burkina Faso

 

 

De foto’s op deze website zijn allemaal door deelnemers aan de Fairweggistanreizen gemaakt.